ביטול הזמנה
בקשה לביטול עסקה ניתן לשלוח עם הפרטים שלהלן :
שם לקוח באנגלית, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך יציאה.
את המידע יש לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני: info@???
חשוב:   מידע חסר לא יאפשר טיפול והביטול לא יוכל יכנס לתוקף.

סוכן מהמשרד יחזור אליכם