תקנון


גט טורס   הנה סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירות השונים, כגון: סיטונאי תיירות, חברות תעופה, חברות השכרת רכב וכדומה.
השירותים המוצעים על ידי אותם הספקים הנם באחריותם הבלעדית ואין גט טורס אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

1.1 הוראות האמור בדף זה וכן בדף ,מידע חשוב לנוסע!! המתייחס לשירותים השונים יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין גט טורס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא דפים אלו במלואם ובעיון.

ביצוע הזמנה

כל הזמנה שנעשית בגט טורס הינה בגדר בקשה בלבד עד למתן אישור סופי של סיטונאי התיירות. לפיכך, ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור של גט טורס על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.

תהליך הזמנה

 

מודגש בזאת כי לקוח המעוניין לרכוש שירותים כלשהם באמצעות אתר זה רשאי לעשות כן בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח אינו קטין (מעל גיל 18) והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל.

ג. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מסמכים בישראל.

ד. הוא נושא תעודת זהות ישראלית. בעצם ביצוע הזמנה באמצעות אתר זה מצהיר הלקוח כי הוא עומד בתנאים המצטברים הנ’‘ל, כי איננו מתחזה לאדם אחר וכי כל המידע שנתן במהלך ביצוע ההזמנה הינו אמת.

שלב ראשון – חיפוש המוצר: הלקוח מחפש את המוצר המתאים לו לפי יעד ו תאריך .

שלב שני – בחירת המוצר: הלקוח מתבקש לבחור את המוצר המתאים לו מבין סל המוצרים המוצע בפניו .

שלב שלישי – הצגת פרטים: האתר מציג את הפרטים של המוצר ( שם , תאריך יציאה וחזרה , מספר אנשים) .

שלב רביעי – ביצוע ההזמנה: הלקוח מתבקש להזין את הפרטים הדרושים לשם ביצוע ההזמנה . יש למלא את פרטי כל נוסע כפי שהם מופיעים בדרכון . 

יש למלא את פרטי כרטיס האשראי,באמצעותו מבוצעת ההזמנה, מספר הכרטיס ותוקפו. בסוף שלב זה , הלקוח מאשר שקרא את התנאים החלים על ההזמנה ומסכים להם ,(יודגש כי ללא אישור הלקוח כי קרא את התנאים והסכים להם אין באפשרותו לעבור לשלב הבא), לאחר מכן מקבל מספר פנייה, מספר זה יש לשמור לצורך מעקב אחרי ההזמנה ופניות לגט טורס בקשר אליה. עצם קבלת מספר הזמנה אין בה כדי להעיד על כך שההזמנה אושרה על ידי גט טורס.

מובהר ומודגש בזאת כי הזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה הינן בגדר בקשה בלבד אשר איננה מחייבת את גט טורס לכל דבר ועניין, וזאת עד לאישור ההזמנה ע’‘י גט טורס בכתב. אישור ההזמנה על ידי גט טורס ישלח ללקוח עם קבלת האישור מהספק וזאת באמצעות כתובת המייל שהזין הלקוח 

שלב חמישי – קבלת מסמכים: לאחר חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ידאגו הסוכנים שלנו בגט טורס להכנת המסמכים הרלוונטים לעסקה, (כרטיסי טיסה , שובר בית המלון ,פוליסת הביטוח ... ) וכל מה שרכשתם באתר , ושליחתם לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בשלב הרביעי ( הזמנה ) .

 

מחירי השירותים

מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע. היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי מנציגי חברתנו וחויבו במלואן.
סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום .

תשלום באתר

כחלק מתהליך ההזמנה באתר, עליכם למלא את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו הנכם מעוניינים לשלם. לידיעתכם: האתר שלנו מאובטח ופועל בהתאם לתקן PCI העולמי המחמיר ביותר הנדרש מאתרי אינטרנט. לתשומת לבך, החיוב בפועל יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק השירות המוזמן. וגט טורס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, וגט טורס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
לתשומת לבך, על עסקאות הנעשות באמצעות כרטיסי אשראי, בהן המשלם אינו אחד מהנוסעים, יחול חיוב נוסף בסך של 30 ₪ בגין ביצוע "עסקה בטוחה" למול חברת האשראי.
המחיר הסופי בשקלים ייקבע ביום התשלום בפועל!!

תנאי שינוי וביטול

ביטול עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):

על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ובתנאי שהשירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה.

בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן המוגדר ע"פ החוק כדלקמן: "אדם עם מוגבלות", "עולה חדש" או "אזרח ותיק" לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות .

בכל מקרה ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות.

(1) בעל פה – בטלפון (08-9966778) או בהודעה בעל פה במקום העסק (המלאכה 13 לוד).

(2) בדואר רשום – כתובתנו: המלאכה 13 לוד.

(3) בדואר אלקטרוני – GETTOURS@GMAIL.COM להזמנה אינטרנטית בלבד

(4) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;

(5) בכל אמצעי אחר שקבע השר.

סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.


לקוח/ה יקר/ה : לידיעתך ובהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן, על המוצרים הבאים: טיסות פנימיות, בתי מלון, כרטיסי משחק / הופעות, מוצרי שיט והשכרת רכבים אשר מתבצעים במלואם בחו"ל ואשר רכשת באמצעות חברת גט טורס חלים דמי ביטול מלאים וזאת בהתאם למדיניות הביטול של הספק בחו"ל, לא ניתן יהיה לבטל מוצר זה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.

ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק – ולא יגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.

החזרים

במקרה של ביטול שירותי הנסיעה שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן, במידה והנוסע זכאי להחזר, ההחזר יתבצע בשקלים בלבד ולאחר קיזוז דמי ביטול, דמי רישום, ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול.

דרכון ואשרות כניסה

באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות
כניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם.

ביטוח

ביטוחים –לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. במסגרת שירותי התיירות שגט טורס מעניקה לך,
מומלץ לעיין בתנאים אלה ולהכיר אותם טרם רכישת הפוליסה. הכיסוי הביטוחים הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח

קבלת חומר הנסיעה

חומר הנסיעה יישלח לנוסעים במייל או בפקס עם קבלתו מאת ספקי השירות השונים, לעיתים סמוך למועד
היציאה מהארץ. באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם כל המסמכים הרלוונטיים לנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר העברות וכו') ולהגיע עמם לשדה התעופה/המלון. על הנוסעים לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מחברתנו ולוודא כי תואם הוא את הזמנתו.

מידע נוסף

טיסות

כללי - הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוע כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.עליך חלה החובה לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוואנטי או בהתאם להוראות המופיעות ע"ג כרטיס הטיסה. חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה - Code Sharing (טיסות משולבות) ובגט טורס אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה. לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

מטען וכבודת יד – בהתאם למופיע על גבי כרטיס הטיסה .
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים
הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
זמן הגעה לטיסה - זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
ארוחות בטיסות - הארוחות המסופקות בטיסות השכר הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. גט טורס אינה
יכולה להתחייב בפני הנוסע על קבלת אוכל מסוג מסוים. במרבית חברות השכר לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.

בתי מלון

גט טורס משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. גט טורס אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בגט טורס. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.
ביטולים בחו"ל - ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי ביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.
מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן.
לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. הגעה מאוחרת - יש להודיע לגט טורס עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.
עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום. ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.
חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.
חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.
היצע ע"פ הקיים (Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות גט טורס להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.
רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר. לגט טורס אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של גט טורס והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה. שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.
בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.חוק שרותי תעופה התשע"ב - בהתאם לחוק שרותי תעופה התשע"ב שנכנס לתוקף בתאריך ה 16/08/2012 זכאים נוסעים שחלו ביטולים או שינויים בטיסתם לפיצוי ואו הטבות בהתאם לחוק מאת מפעיל הטיסה או מארגן הטיסה. חברת גט טורס תעביר לנוסעים בהתאם לצורך את פרטי הגורם הרלוונטי על מנת שיוכלו להתנהל עצמאית מולו לשם קבלת הפיצוי. למידע נוסף

מאגר לקוחות
חברת גט טורס מפעילה מאגר לקוחות  מאגר לקוחות גט טורס, המאגר מופעל בהתאם לחוק הפרטיות.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22.01.2023  וניתן לשינוי בכל עת ע"י  גט טורס, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כתובת החברה:
רחוב המלאכה 13 לודחופשה נעימה, צוות גט טורס.